Rotary Türkiye

Ülkemizde ilk Rotary Kulübü 1954 yılında Ankara'da kurulmuştur.

1951 ve 1952 yılları arasında gazeteci Falih Rıfkı Atay, gazeteci Ahmet Emin Yalman, Prof. Şükrü Esmer tarafından girişimlerde bulunulmuş ancak bu girişimler başarılı olmamıştır.

1952 yılı içinde Oğuzhan Koraltan tarafından başlatılan ikinci girişimde Nail Avunduk ve Doç. Dr. Mukbil Özyörük'ün kurucu üye olduğu Ankara Rotary Kulübü 1954 tarihinde kurulmuştur.

23 Mart 1955 yılı içinde Charter alan Ankara Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary kayıtlarında Türkiye'nin ilk rotary kulübüdür. Rıfat Bereket, İsmail Hakkı Kutbay, Kazım Taşkent, Eli Rosenthal, Hilmi Naili Barlo bu kulübün kurucu üyeleridir.

Ülkemizin ikinci Kulübü İstanbul Rotary Kulübü olup, 8 Şubat 1956 yılında, Oğuzhan R. Koraltan, Paul Ziegler, Hasan Akev, Ahmet Rıfat Bereket, Ümit Kırdar, John A. Caouki, Ferit Sporel, Eli Rosenthal, Osman Aytuğ ve Hugh J. Beard tarafından kurulmuştur.

Türkiye'de kurulan üçüncü Rotary Kulübü İzmir Rotary Kulübüdür. Bu kulüp İstanbul Rotary Kulübü'nden Nejat Eczacıbaşı ve John Cauki'nin girişimleri ile kurulmuştur. İlk Toplantısını 9 Ocak 1961'de yapan İzmir Rotary Kulübü'nün kurucuları arasında Sadi Aral, Cemil Atalay, Muvahhit Atamer ve Süreyya Birsel vardır.

Dördüncü Rotary Kulübü de yine İstanbul Rotary Kulübü'nün öncülüğünde Zübeyir Seyhan'ın girişimleri ile 12 Haziran 1963'de kurulan Bursa Rotary Kulübü'dür.

Türkiye'de ilk Rotary Kulübü'nün kurulduğu 1954 yılından 1964 yılına kadar geçen ilk on yıl içinde kulüp sayısı dördü geçmemiştir. 1965 yılında bunlara Çankaya ve 1966 yılında da Samsun Rotary Kulüpleri eklenmiştir.

Bugün ülkemizde 2420, 2430, 2440 Nolu 3 Bölgede 228 Rotary Kulübü ve 6.000'e yakın Rotaryen vardır.

Türkiye yanında 7 ülkeyi de kapsayan Bölgemiz 2430'da mevcut kulüp sayısı 93 ve Rotaryen sayısı 2.200 civarındadır.

Adana'da Rotary, tüm canlılığı, kalıcı hizmetleri ve projeleri ile 6 kulüp tarafından yaşanmakta, yaşatılmaktadır. Adana'da bulunan Rotary kulüpleri, kuruluş tarihi sırasıyla;

    Adana Rotary Kulübü - 1971
    Seyhan Rotary Kulübü - 1976
    Çukurova Rotary Kulübü - 1990
    Güney Rotary Kulübü - 1996
    Tepebağ Rotary Kulübü - 1999
    5 Ocak Rotary Kulübü - 2010


 Adana'da 224 Rotaryen bulunmaktadır. İlimizde ayrıca Adana, Seyhan, Çukurova, Güney ve 5 Ocak Rotary kulüplerinin yaşı 18 ile 30 arasında olan genç kadın ve erkeklerin toplumda sorumlu birer vatandaş olmaları ve liderlik potansiyeline sahip kişilik kazanmaları için hamiliğini yaparak kurdukları Adana, Seyhan, Çukurova, Güney ve 5 Ocak Rotaract kulüpleri bulunmaktadır.
Uluslararasi Rotary 2430. Bölge 2 Adam Yazilim